Zmiana formy prawnej firmy

Szanowni Klienci.

Informujemy, iż z dniem 31.I zmieniamy formę działalności gospodarczej ze spółki cywilnej na indywidualną działalność gospodarczą.

Od 1.II usługi świadczy firma:

Info Net Service Center
Sindalski Maciej
NIP:6611614817

Wszelkie pozostałe dane kontaktowe pozostają bez zmian.